title

Kristine Bonnevies hus rommer Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Oppdraget omfattet prosjektering av ombygging og oppgradering av vel 1.600m2 i bygningens 2. etasje samt en mindre ombygging av laboratorier i 4. etasje. Arbeidsplasser er innplassert i en kombinasjon av cellekontorer og mindre kontorlandskap. I planløsningen er det åpnet opp for en felles møteplass for pauser og uformelle sammenkomster.

Kristine Bonnevies hus ble opprinnelig tegnet av arkitektene Rinnan og Tveten og er kommunalt listeført.