title

I slutten av 2018 leverte vi en konkurranse om nytt boligområde i Øvre Grønliveien på Fjellhamar. Vi vant konkurransen og er nå i full gang med prosjekteringen.

Tomten ligger i overgangen mellom eksisterende småhusbebyggelse og sentrumsbebyggelsen rundt Fjellhamar stasjon. Vi ønsket å bryte opp bygningsvolumet i to deler slik at nybygget brytes ned i dimensjon. Mellom husene er det fokusert på uteområdet som en attraktiv møteplass for beboerne, som også skal fungere som en naturlig overgang til kirkeparken. Bygget vil inneholde varierte leiligheter i flere typer og størrelser i tillegg til noen næringslokaler.