I slutten av 2018 leverte vi en konkurranse av et nytt boligprosjekt på Fjellhamar, nærmere bestemt Øvre Grønliveien. Vi vant konkurransen, og er nå i full gang med prosjektet!

Tomten ligger i overgangen mellom eksisterende småhusbebyggelse mot nord og de planlagte fortettede utviklingsområdene mot sør. Vi ønsket å bryte opp volumet i to deler slik at nybygget tilpasser seg konteksten. Vi har fokusert på uteområdet som en møteplass for beboerne, uteområdet skal fungere som en naturlig overgang til kirkeparken som vil ble en viktig møteplass for hele Fjellhamar.