title

Foto - Rune Nylund Larsen

 

Varsel om oppstart av detaljregulering for Trimveien 4 - Domus Athletica, Vestgrensa studentby, Gnr. 42/Bnr. 159 m.fl, Oslo, er kunngjort i dag.

Hensikten med planarbeidet er å regulere om deler av eiendommen - idrettsbanen og uteområder. Dersom planforslaget blir vedtatt vil dette innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra byggeområdet for kontor og allmennyttig formål (fotballbane, tennisbaner) til boligformål med studentboliger.

Planen utarbeidespå vegne av Studentskipnaden i Oslo og Akershus SiO.

Synspunkter og innspill sendes innen 13. februar 2014 til LMR arkitektur as.