Ski kommune har i dag vedtatt Akershus fylkeskommune og LMR sitt planforslag for boliger og ny videregående skole i Ski sentrum. Fylkeskommunen vil med dette bygge en ny sentrumsskole ved siden av Ski rådhus. Ny skole i Ski er en av flere nye prosjekter for å motta enda flere elever for videregående utdanning i fylket.