title

LMR sitt forslag til reguleringsplan for Rud videregående skole er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for en ny yrkes- og kulturarena på Rud videregående skole. Forslaget samler den spredte bygningsmassen for å skape en mer kompakt skole samtidig som grønne områder langs Dælibekken gjøres tilgjengelige til glede for nærmiljøet.

Planforslaget kan sees på https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/planer-under-arbeid/planer-til-horingoffentlig-ettersyn/.

Høringsfrist: 23.10.2017.

Illustrasjonen viser en mulig fremtidig visjon av et skoletorg mellom byggene og inngår ikke i selve planforslaget.