Schultz` gate 13-15 er nå ferdigstilt.

Ny bebyggelse er et innfill-prosjekt med to bygninger som er oppført i et moderne formspråk med detaljering tilpasset nabobyggene, og med et opparbeidet uteoppholdsareal for beboerne i tråd med storkvartalet for øvrig.

LMR har tegnet prosjektet fra skisse- til anbudsfase. LMR er ansvarlig søker og rådgiver for detaljutforming i utførelsesfasen.