title

LMR arkitektur har samlet inspirasjon og felles impulser i København. Vi har besøkt flere urbane områder, nye bydeler, undervisningsbygg og studentboliger.