title

LMR arkitektur har samlet inspirasjon og felles impulser i London. Her besøkte vi, blant annet, studentboliger, undervisningsbygg og det transformerte området rundt King’s Cross station.