title

LMR sitt forslag til reguleringsplan for Tusseladden friluftsbarnehage på Kvaløya i Tromsø er vedtatt i kommunestyret i dag. Planen legger til rette for servicebygg og lager/naust for friluftsbarnehagen. Området foreslås hovedsakelig regulert til barnehage og friområde. Samtidig har vi fått rammetillatelse for det nye driftsbygget.