BJØLSEN STUDENTBY

Industrieiendom på Bjølsen ble transformert og utviklet til ny studentby, stor butikk og breddeidrettshall.

>> Les mer

Situasjon

SiO kjøpte eiendommen rundt den gamle «Busshallen» (1938) for å utvikle en ny studentby. Enkelte bygg ble revet mens busshallen, verkstedsbygget (1920) og det gamle taket til bensinpumpene ble bevart i samråd med byantikvar. Hele kvartalet var stengt som industriområde og skulle åpnes opp og bli en del av byen.

Prosjektet

Bjølsen studentby har til sammen 1064 studentboliger, 77 av disse er lagt i en vakker, gammel verkstedshall fra 1929. 36 av studentboligene er handicap-tilpasset. De øvrige boligene ligger i 15 nybygg rundt smug, plasser og hager tilknyttet den store busshallen. På bakkeplan og ved hovedtorget ble alle fellesfunksjoner plassert. Det ble etablert kafé og SiOs servicesenter, felles vaskeri, postboksanlegg og trimrom, plassert sentralt i prosjektet. Området er tett bebygget, og forholder seg til Bjølsens byplan med gateløp og akser. Landskapet bidrar til å myke opp den tette bebyggelsen. En frodig irishage er etablert ved kanalen hvor overvannet fordrøyes

Tiltakshaver hadde høye ambisjoner for utførelse, materialer og detaljering innenfor et stramt budsjett ihht. tildelingsregler fra departementet. Bebyggelsen er oppført i plass-støpt betong. Fasader i gyllen tegl og royalimpregnert furu.

LMR (tidligere Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S.) har vært konseptutvikler, reguleringsarkitekt, arkitekt og søker. Detaljerte løsninger er utformet sammen med bruker og i nært samarbeid med totalentreprenør, Ole K. Karlsen AS.

>> Lukk

Moldegata 1-45, Oslo
2001-2003
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
Ole K Karlsen as
Studentbolig
ca 36 000 m2
ca 565 mill. kr (2001)