ENERHAUGEN STUDENTHUS

Hovedombygging fra 108 familieboliger til 160 ett- og to-roms studentboliger.

Tøyen Studentheim ble tegnet av SiOs egne arkitekter, og sto ferdig i 1980. LMR arkitektur har totalrehabilitert de tidligere familieboligene til å inneholde 128 ett-roms og 32 to-roms studentboliger, fordelt på ni etasjer.

>> Les mer

Fasade

I tett dialog med kommunen, har fasaden fått ny fargerik kledning, inspirert av områdets karakter. Vi ønsket å videreføre den røde teglfargen fra Tøyenblokkene, blokken på Enerhaugen og Frivillighetshuset. Balkongrekkverkene har fått en mursteinsrød farge med perforering som minner om teglsten. Fargene på balkongnisjene er lyse for å reflekter mer lys inn i studentboligene, og spiller samtidig sammen med fargene i de pussete fasadene på murgården på andre siden av Sørligata. Det flotte veggmaleriet på gavlen til nabobygget i Jens Bjelkes gate 62 har også vært en referanse for fargepaletten.

Interiør

Målet var å gjøre bygget mer åpent og inviterende, samt gi mest mulig dagslys til interiøret. Eksisterende bærekonstruksjon i betong ble beholdt. Det ble skåret ut åpninger til nye vinduer i gavlveggen for å gi tilgang til lys og utsyn i korridorer. Kombinasjon av store vindusflater og nye åpninger mellom fellesarealene, skaper en visuell kontakt mellom inne og ute og fra rom til rom. I første etasje har vi etablert sykkelverksted, vaskeri, lesesal og fellesrom.

Landskap

LMR arkitektur har også vært ansvarlig for landskapsutforming rundt bygget. Utearealet har gjennomgått en betydelig oppgradering og muliggjør at studentene kan oppholde seg og møte hverandre ute. Det har blitt etablert flere nye sittegrupper som legger til rette for felles samvær. Lokal overvannshåndtering var en viktig del av prosjektet, det ble etablert to regnbed og et fordrøyningsmagasin under bakken som håndterer tak- og overflatevann. Bakhagen har fått et parkmessig uttrykk med prydplanter: stauder, busker og flere nye trær som har ulike blomstringstider og som vil by på praktfulle høstfarger. Ny utvendig belysning og sykkelparkering er ytterligere tiltak for studentenes trivsel.

LMR har bistått tiltakshaver SiO i utvikling av prosjektet fra skisseprosjekt til ferdigstillelse. Varden Entreprenør var engasjert tidlig i et samspillsentreprise med optimalisering av designet og samkjøring av en komplisert saksprosess, deretter detaljprosjektering og oppfølging.

 

 

>> Lukk

Jens Bjelkes gate 60, Oslo
2023
Studentsamskipnaden i Oslo
Studentboliger, hovedombygging, landskap
6 609m2 BTA
230 mill.kr inkl.mva.
Tove Lauluten