FJELLHAMAR TORG

En større forretningseiendom ved Fjellhamar stasjon planlegges utviklet med et nærsenter med forretninger i tillegg til nye leiligheter. Adkomst til jernbanestasjonen og parkering for reisende med NSB er en del av prosjektet.

>> Les mer

Situasjon

Beliggende ved Fjellhamar stasjon planlegges nå tredje generasjons forretningsbygg på eiendommen. Det opprinnelige forretningsbygget fra 1950-tallet benyttes nå til mindre butikker og boliger. Bygningen skal fornyes og bygges på med flere boliger. Et nyere forretningsbygg skal rives.

Utbyggingsavtalen inneholder krav om en større trafikksanering i området med en ny rundkjøring og kjøring frem til jernbanestasjonen i tillegg til et større parkeringsanlegg for Jernbaneverket. Denne adkomsten vil skje øst på tomta. Fra nordvest vil det bli adkomst til næringsbebyggelsen og boligenes garasjeanlegg.

Utforming

Bebyggelsen er todelt og fremstår som en stor forretningsetasje på bakkeplan henvendt mot Haneborgveien med gangadkomst direkte fra stasjonsområdet. I to underetasjer er det næringslokaler mot jernbanens adkomstområde i tillegg til underjordisk parkering for både næring og boliger. Oppå forretningen legges et grønt lokk som er adkomst og uteareal for ca 140 leiligheter. Boligene er fordelt på fire lamellblokker: Disse ligger slik at de fleste leiligheter har store, vestvendte terrasser.

Konstruksjon og materialbruk

Bygningene planlegges med betong bærekonstruksjon som er kledd utvendig med tegl. Tegl er også benyttet som støttemurer og belegg rundt forretningsarealets forplass.

Materialbruken fremhever et skille mellom forretningsarealene i sokkelen og de lettere boliglamellene som har et visst innslag av stål og glass.

LMR har bistått utbygger i utvikling av prosjektet og gitt premisser for ny reguleringsplan for området. Etter at planen er vedtatt er det gitt rammetillatelse for bebyggelsen. LMR er ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker. Alt arbeid er utført i nært samarbeid med utbygger.

Prosjektstatus (vår 2017): Under bygging, Solgt 90 % av leilighetene.

>> Lukk

Haneborgveien 91, Fjellhamar
2014-
Privat utbygger
Sentrumsbygg med boliger, forretning og parkeringsanlegg
29.440 m²