KRINGSJÅ STUDENTBY - BYGGETRINN 3

8 nye bygg med 539 studentboliger i Kringsjå Studentby.

Prosjektet består av 8 boligbygg med 539 leiligheter, fordelt på 95 familieboliger og 444 ett-romsleiligheter. Prosjektet følger opp reguleringsplanen vedtatt 2015 som LMR utarbeidet. Prosjektet bygges i 2 faser, der 1. fase er 3 bygg med familieboliger (overlevert) og 2. fase er 5 bygg med ett-roms leiligheter. I tillegg etableres et større parkeringsanlegg for studentbyen under bakken.  

>> Les mer

Familieboliger (fase 1): Hver leilighet er på ca. 50 m² og inneholder to soverom. Det er lagt vekt på god visuell oversikt og adskilte soner for studie og lek, samt god lagringsplass og oppbevaring. Ett-roms leiligheter (fase 2): Hver leilighet er på ca. 21 m² og inneholder ett soverom med kjøkken, bad og bod.

Energi

Både oppdragsgiver SiO og entreprenør Ove Skår jobber med tiltak for miljøvennlige løsninger med et 60 års livsløpsperspektiv for energiforbruk, materialer og byggefasen. Målet for byggeprosjektet er en klimareduksjon på 30% ift. dagens praksis.

Utearealet

Landskapsplanen bygger videre på utforming og landskapselementer etablert på Kringsjå de senere årene. Det etableres nye gårdsrom mellom de nye og eksisterende bygningene. Gårdsrommene skal være sentrale møteplasser for beboere hvor alle aldersgrupper skal ha mulighet for aktivitet og opphold.  Overvann fra terreng og tak blir håndtert åpent og lokalt på egen tomt.

 

LMR har bistått tiltakshaver i utvikling av prosjektet fra programmering og skisseprosjekt til rammesøknad og anbudsfase. LMR har detaljprosjektert bygg og landskap og fulgt opp byggesaken i nært samarbeid med totalentreprenøren.

Prosjektstatus: Fase 1 overlevert 2024. Fase 2 ferdigstilles 2025.

>> Lukk

Olav M. Troviks vei, Oslo
2022-2025
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Ove Skår as
Studentboliger
27.000 m2 BTA