KRINGSJÅ STUDENTBY - OMT 6, 8-10

Eksisterende bygninger på Kringsjå ble rehabilitert, fikk nye fasader og ble bygget om til funksjonelle og moderne studentboliger.

>> Les mer

To bygg, fra 1969, i Kringsjå studentby ble rehabilitert og bygget om. OMT 6 hadde tidligere blitt benyttet til administrasjon og felleslokaler og var opprinnelig på tre etasjer. Bygget ble rensket til bærekonstruksjonen og bygget om til 72 studentboliger. Alle fasader ble skiftet ut, det ble bygget på en ny etasje samt etablert heis og tekniske anlegg. OMT 8-10 er på 10 etasjer og var benyttet også tidligere som studentboliger. Her ble det utført en teknisk oppgradering, etablert nye bad, kontorer og verksted ble bygget om til studentboliger og langfasader ble skiftet ut.

Eksisterende byggs fotavtrykk og volum ble beholdt med unntak av noe utvidelse av OMT 6. Nye fasader ble utformet for å gi lys og luft til kompakte studentboliger, for å tilfredsstille energikrav i TEK10 og for å gi et lettere og mykere uttrykk i nærmiljøet på Kringsjå. Utearealer ble oppgradert og det ble etablert nye paviljonger for sykkelparkering.

Eksisterende bærekonstruksjoner i betong ble beholdt. Nye fasader er utformet som prefabrikerte elementer kledd med ubehandlet varmebehandlet furu. Det er benyttet bånd av trespiler for å bryte opp store fasadeflater samt for å gi en tilknytning de originale byggenes horisontale betongbrystninger på balkongene. Alle studentboliger fikk etter ombygging nye bad. Badene ble utført som prefabrikerte moduler.

LMR har bistått tiltakshaver i utvikling av prosjektet fra skisseprosjekt til rammesøknad og anbudsfase. LMR har også stått for detaljprosjektering og oppfølging av prosjektet for totalentreprenøren.

Prosjektstatus: ferdigstilt september 2017.

>> Lukk

Olav M Troviks vei 6/ 8-10, Kringsjå, Oslo
2016-17
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Studentboliger
OMT 6: 1.982 m2 BRA, OMT 8-10: 7.544 m2 BRA