MONTEBELLOVEIEN

Utvikling av en boligeiendom til fire tomter og tre eneboliger

>> Les mer

Situasjon

Eiendommen henvender seg til to boligveier i et villastrøk med Ekely kunstnerkoloni som nærmeste nabo. Tomten var bebygd med en saneringsmoden enebolig fra 1970-tallet som ble solgt på rot og flyttet. Den største delen av eiendommen var ubebygd, delvis hage og delvis naturtomt.

Prosjektet

Eier ønsket å utvikle en boliggruppe med fire separate boliger på hver sin tomtedel. Boligene ble gruppert slik at det blir fellesareal i tillegg til private utesoner. Boligene er bygget over samme lest med felles uttrykk og karakter. Det er lagt vekt på gode uterom og en orientering med utgangspunkt i kunstnerkolonien. Dette gir også god orientering for utsikt og sol.

Byggherren hadde meget høye ambisjoner for utførelse, materialer og detaljering. Bebyggelsen er oppført med pussede betongelementer og sedertre som hovedmaterialer.

Den fjerde boligen er foreløpig ikke realisert.

LMR har vært prosjektskaper og konseptutvikler. Detaljert romprogram og løsninger er utformet sammen med bruker og i nært samarbeid med totalentreprenør.

>> Lukk

Montebelloveien, Gråbrødreveien, Oslo
2010 - 11
Privat utbygger
950 m2
ca 36 mill. kr