SCHULTZ’ GATE 13-15

To tomannsboliger mellom klassiske murgårder i Balkeby.

>> Les mer

Situasjon

Opprinnelig bebyggelse på eiendommen besto av en klassisk 1870-talls murbygning på 3 etasjer og to lavere bygninger: En forbygning (tidligere stall) mot gaten og en bakbygning (tidligere fjøs).

Eksisterende bygninger er revet og erstattes av to separate boligbygninger: En forbygning i 2 etasjer + hems/loft og en bakbygning i 2 etasjer, hver av bygningene med to leiligheter. Bygningsvolumene er tilsvarende de eksisterende.

Prosjektet viderefører dermed den historiske kvartalsbebyggelsen i den nye Balkeby, som ble bygget etter at den opprinnelige trebebyggelsen i området brant i 1879.

Utforming

Ny bebyggelse er et innfill-prosjekt med to bygninger som oppføres i et moderne formspråk med detaljering tilpasset nabobyggene. Utformingen er inspirert av kvadraturen og tette bymiljøer forøvrig. Forbygget fremstår som et småhus med inngang fra gaten gjennom en liten, beplantet forhage. Fasaden mot gaten har store vindusflater med tettsittende spiler i 1. etasje for å hindre sjenerende innsyn. Oppholdsrommene har store glassfelter mot forhagen.

Mot bakgården utformes nybyggene med lik detaljering, med uteplasser og balkonger med glass og platekledning i tillegg til mur. Boligene har dermed et moderne uttrykk der interiøret smelter sammen med bakgården som er et skjermet, attraktivt felles uteområde.

Den nye bakgården opparbeides med felles uteoppholdsareal for beboerne i tråd med storkvartalet forøvrig.

Konstruksjon og materialbruk

Den nye bebyggelsens fasade er tilpasset de eksisterende bygningene i kvartalet. Mot gaten er det høy materialkvalitet med teglforblending og store vindusflater. Forbygningens mansard-lignende tak tekkes med sink. Mot naboeiendommene og bakgården utformes nybyggene som typiske «bakgårdsbygninger» med pussede murvegger og innslag av platekledning og glass.

LMR har tegnet prosjektet fra skisse- til anbudsfase. LMR er ansvarlig søker og rådgiver i detaljutforming i utførelsesfasen.

Prosjektstatus: Ferdigstilles 2020.

>> Lukk

Schultz’ gate 13-15, Oslo
2017-
Privat utbygger
650 m2