TOMANNSBOLIGER I SCHULTZ’ GATE 13-15

To tomannsboliger mellom klassiske murgårder på Majorstuen.

>> Les mer

Situasjon

Opprinnelig bebyggelse på eiendommen besto av en klassisk 1870-talls murbygning på 3 etasjer og to lavere bygninger: En forbygning (tidligere stall) mot gaten og en bakbygning (tidligere fjøs).

Eksisterende bygninger er revet og erstattes av to separate boligbygninger: En forbygning i 2 etasjer + hems/loft og en bakbygning i 2 etasjer, hver av bygningene med to leiligheter. Bygningsvolumene er tilsvarende de eksisterende.

Prosjektet viderefører dermed den historiske kvartalsbebyggelsen i Balkeby på Majorstuen, som ble bygget etter at den opprinnelige trebebyggelsen i området brant i 1879.

Utforming

Ny bebyggelse er et innfill-prosjekt med to bygninger som er oppført i et moderne formspråk med detaljering tilpasset nabobyggene. Utformingen er inspirert av kvadraturen og det tette bymiljøet. Forbygget fremstår som et småhus med inngang fra gaten gjennom en liten, beplantet forhage. Fasaden mot gaten har store vindusflater med tettsittende spiler i 1. etasje for å hindre sjenerende innsyn. Oppholdsrommene har store glassfelter mot forhagen.

Mot bakgården har begge nybyggene lik detaljering, med uteplasser og balkonger i glass og platekledning i tillegg til mur. Boligene har derved et moderne uttrykk der interiøret smelter sammen med bakgården som er et skjermet, attraktivt felles uteområde.

Den nye bakgården er opparbeidet som felles uteoppholdsareal for beboerne i tråd med storkvartalet for øvrig.

Konstruksjon og materialbruk

Den nye bebyggelsens fasade er tilpasset de eksisterende bygningene i kvartalet. Mot gaten er det høy materialkvalitet med teglforblending og store vindusflater. Forbygningens mansard-lignende tak er tekket med sink. Nybyggene mot naboeiendommene og bakgården er utformet som typiske «bakgårdsbygninger» med pussede murvegger og innslag av platekledning og glass.

LMR har tegnet prosjektet fra skisse- til anbudsfase. LMR er ansvarlig søker og rådgiver for detaljutforming i utførelsesfasen.

Publisert: mur+betong nr 2/2021.

Foto: Andreas Eriksson.

>> Lukk

Schultz’ gate 13-15, Oslo
2017-2020
Privat utbygger
350 m2 BRA