ÁRDNA - SAMISK KULTURHUS

Árdna er et samisk kulturhus bygget som en del av Teorifagbygget, det 6. byggetrinnet ved Universitetet i Tromsø.

>> Les mer

Situasjon

Den lille bygningen ligger på Campus i et «naturområde for samisk kultur» og er et fellesbygg med viktig symbolverdi for Universitetet i Tromsø.

Området er et sammenjhengende kulturlandskap fra toppen av Tromsøya, nedover mot Joho Niillas sin gamme og Labyrinten, og fortsetter videre med utsikt mot den andre siden av Tromsøsundet – Tromsdalen med sin samiske historie og Tromsdalstinden.

Árdna utgjør sammen med gammen et sentrum i det samiske kulturlandskap. Her skal det plasseres funksjoner og installasjoner sprunget ut av aktivitetene ved Senter for samiske studier.

Ideen om Árdna

Árdna har blitt et særpreget bygg, skapt etter mange samtaler mellom Universitetet, Statsbygg, de samiske brukerrepresentantene og arkitekten. Byggets form, materialvalg og detaljering er valgt med inspirasjon fra samisk byggetradisjon.

Møteplassen Árdna

Árdna er et todelt bygningsvolum. En langstrakt, nedgravd betongkonstruksjon inneholder et garveri og ulike birom. Denne bakbygningen har steinkledd front som støttemur og bakvegg for et stort, åpent aktivitetsrom. Samlingsrommet er avrundet med hel glassvegg mot gammen og Labyrinten, og åpen rundtømmerkonstruksjon, med et langsgående oversys, mot sydvest. Sentralt i rommet er en nedsenket bålplass.

Med Árdna har Universitetet fått en unik samlingsplass for mindre seminarer og representasjon, utstillinger og håndverksvirksomhet.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter og interiørarkitekter. Designprosessen har skjedd i nært samarbeid med Universitetets brukergruppe.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

>> Lukk

Breivika, Tromsø
2003-04
Statsbygg
170 m2