DEICHMANSKE BIBLIOTEK

Den nyklassisistiske bygningen på Hammersborg er tegnet av arkitekt Nils Olaf Reiersen og ble oppført i årene 1922-33. Biblioteket er én av flere karakteristiske bygninger i området og har en viktig plass i bevisstheten til mange av byens innbyggere.

Oppdraget omfattet tiltak for å forbedre publikums tilgjengelighet til bygningen. Oppgaven innebar rehabilitering av det monumentale trappeanlegget og tilrettelegging for moderniserte publikumstjenester i tilstøtende vestibyle.

>> Les mer

Utforming

En nyere innbygging av trappeanlegget som ble skadet i bombeattentatet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011skulle ikke istandsettes og bibliotekets inngangsparti kunne dermed framstå i tråd med sin opprinnelige karakter.

Nye ytterdører ble utformet i samråd med Byantikvaren. Opprinnelige glassfelt ble supplert med varevinduer. Utvendig himling ble rehabilitert og inngangspartiet fikk ny belysning. Trapperekkverk ble skiftet ut eller tilpasset.

Nytt vindfang ble etablert for å redusere varmelekkasje og trekk. Varmegardiner ble integrert.

En nyere resepsjonsskranke ble fjernet og overflater i vestibyleområdet ble restaurert, supplert eller fornyet. Opprinnelig lysekrone ble rehabilitert og lysanlegget i vestibyle og trappeanlegg ble supplert.

Indre del av vestibylen ble tilrettelagt for et nytt serviceområde for utlån og innlevering av materiell.

Det verneverdige trappeanlegget hindrer likeverdig atkomst til biblioteket for forflytningshemmete personer, men heisanlegg og en tilstøtende bi-inngang ble oppgradert. Bevegelseslinjer i utvendig trappeanlegg og i vestibyleområdet med markert i samsvar med nasjonal standard for universell utforming.

LMR har vært ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker (etter Plan- og bygningsloven) og SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (etter Byggherreforskriften).

>> Lukk

Arne Garborgs plass 4, Oslo
2012
Omsorgsbygg Oslo KF
ca 500 m2
5,5 mill. kr. inkl. mva