NORDVEGEN HISTORIESENTER

Prosjektet ble realisert basert på et vinnerprosjekt fra 2001 om nytt senter på det historiske stedet Avaldsnes.

>> Les mer

Situasjon

Tomten utgjør en del av et større kulturlandskap I Avaldsnes på Karmøy med Olavskirken fra siste del av 1200-tallet som dominant. Avaldsnes er et gammelt kongesete fra Harald Hårfagres tid og har i tillegg til kirken en rekke gravhauger. Riksantikvaren har lagt en arealmessig begrensning på tomtestørrelsen og bebyggelsen for å sikre områdets antikvariske verdier. Landskapet er småkupert med gresskledde bakker og åpen beitemark.

Utforming

For å opprettholde kirkens betydning både visuelt og historisk er det nye anlegget lagt under bakken.  Med dette oppslaget vil også det opprinnelige, åpne kulturlandskapet med sine historiske hauger og bautasteiner fortsatt være intakt.

Rent idémessig vil det nye nedgravde anlegget være et spenningsfylt motsvar til kirken og de gamle haugene og samtidig tilkjennegi det arkeologiske aspektet ved å grave seg ned for å avdekke historiske lag.  Vi kan i anlegget bokstavelig dukke ned i Mimes kilde ”visdommens kilde” og hente kunnskap om vår egen historie.

Adkomsten skjer fra en felles forplass med kirken via en gangvei som runder gravhaugen – Kuhaugen – og føres ned på det gressdekkede taket av senteret.  En vertikal dobbel sylinder markerer anleggets inngang og de besøkende bringes ned i en sirkulær åpen forgård.  Fra denne føres en inn til vestibylen og mot en vindushall som åpner seg mot Karmsundet – Nordvegens seilingsled.

Anlegget er under bakken todelt med kantine, kontorer etc. lagt i forkant mot lyset og utsikten i fjellskrentens sidekant, mens utstillings- og opplevelsesarealet, som ikke er avhengig av dagslys, er plassert i anleggets bakkant og kjelleretasje.  En smal sliss i bakken markerer en trapp ned til varemottaket.

Arkitektonisk fremstår anlegget som et ”ikke hus”, en nedgravet eske med kun en sidekant synlig.  Esken utgjør en nøytral ramme om formidlingen av stedets historie i et ”Black box” konsept, og med nødvendige servicefunksjoner for betjening og besøkende.

Historiesenteret er sentrum for en bred virksomhet med forskning, utstillinger og formidling rundt Olavskirken, Vikinggården og Vikingtiden. Aktiviteter som skoletjenester og vikingfestival benytter historiesenteret daglig.

Konstruksjon og materialer

Anlegget er med plasstøpt betong med en aksemodul på 5 m og med brutto etasjehøyde på 4 m. Det er lagt vekt på relativ stor søyleavstand for å gi fleksibilitet til utstillingsarealet.  Betongen er utvendig ubehandlet og innvendig sandsparklet og malt.  All trekledning innvendig i gulv, vegger og tak er i bøk, mens trappesylinderen innvendig, vestibylegulvet og den åpne adkomstgården er forblendet med hvit granitt type Ice green.  I vindushallen er glassveggen utført ”sprosseløs” i Pilkington Planar-system, mens de øvrige vinduene er levert i malt tre med kobberkledning utvendig.  Rekkverk utvendig er levert i herdet 12 mm glass innspent i bunn med rustfritt stål.

Les mer om prosjektet i Arkitektur N her.

Arkitekten har deltatt i alle prosjektfaser fra regulering til interiør etter at konseptet ble vinner av arkitektkonkurransen.

 

Prosjektet ble gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

>> Lukk

Kong Audvalds veg 103, Avaldsnes
2003-05
Karmøy kommune
Vinner i invitert konkurranse Byggekunst 3/2006
1.960 m2 BTA
42 mill. kr. ekskl. mva