UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ – LÆRINGSSENTER FOR JUS OG PSYKOLOGI

Bibliotek og læringssenter for jus og psykologi er et eget bygg som del av Teorifagbygget på Universitetet i Tromsø.

Bygget inneholder tre etasjer med fleksible arbeids- og studieplasser, kontorer og magasiner, samt en rekke spesialrom.

>> Les mer

Situasjon

Biblioteket er lagt til et eget bygg langs Universitetsveien, sentralt plassert i forhold til både adkomst og plassering av de to fagområdene det skal betjene. Det er en lærings- og informasjonsarena som er bygget opp som et læringssenter der studentene tilbys arbeidsplasser, veiledning etc i et åpent miljø.

Utforming

Adkomsten er fra en sentral innendørs vandrehall. Ved hovedinngangen er det tradisjonell betjent skaranke, men bygget er innredet og utstyrt for fleksible åpningstider med muligheter for direkte adkomst til alle avdelinger.

Bygget har fire etasjer der boksamlinger for jus og psykologi i hovedsak er plassert på hvert sitt plan. En etasje er et åpent og generelt areal med veiledning og arbeidsplasser, mens en etasje inneholder åpne magasiner (i stor grad kompaktmagasiner). Biblioteket rommer i tillegg til samlingene en rekke varierte arbeidsplasser og diverse prosjektrom, kursrom og leserom. Det inneholder alt tekniske og digitalt utstyr som kreves i et læringssenter.

Konstruksjon og materialbruk

Bygningen er plassbygd betongkonstruksjon med teglforblending i fasaden. Vinduer er i stål og tre med et sentralt overlysparti over en åpen hovedtrapp. Innvendige lettvegger er med store glasspartier. Gulv har tynnbelegg, vegger er hvitmalte mens himlinger i stor grad er bjørkefinerte plater.

Innredning

Arkitekten har utviklet og spesialtegnet mesteparten av innredningen. Dette gjelder både fleksible og faste arbeids- / leseplasser, søkeplasser, bokreoler, skranker, veiledningsplasser, skap, bord og garderober. Innredninger er i storgrad av heltre bjørk, rustfritt og lakkert stål og laminat.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter og interiørarkitekter. Designprosessen har skjedd i nært samarbeid med Universitetets brukergruppe.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

>> Lukk

Universitetsveien 30, Tromsø
2001-04
Statsbygg (bygg) Universitetet i Tromsø (interiør)
1997 1. premie i invitert arkitektkonkurranse
3.767 m2
75 mill.kr inkl.mva