UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO - INTERIØRPROSJEKT

Etter at det nye Universitetsbiblioteket er oppført er det gjennomført et interiørprosjekt i regi av Universitetet ii Oslo. Prosjektet omfatter alt brukerutstyr som møbler, gardiner og bokreoler.

>> Les mer

Situasjon

Bygget er delt i fire hoveddeler som har forskjellig bruk. Biblioteket mot syd, magasiner under bakken, kontorer og arbeidssoner mot øst og undervisning og studentkafe mot nord.

Materialholdning og konsept

Bygningens viktigste overflater er naturstein (svart, beige, grønt), gulvbelegg (gulbrunt, svart) og en malt betongkjerne (rød, svart). Den faste innredningen legger grunnlag for en materialholdning basert på klarlakkert tre (bjørk).

Biblioteksarealene
Prosjektet har utviklet egen design på bokreoler, søkeplasser, skranker og leseplasser. Reolene er utformet som lukkede hyller med tette gavler og tak. Det er mange typer reoler for alle kategorier bøker, tidsskrifter, aviser og spesialreoler for håndskriftsamlinger etc. Søkeplasser og skranker er laget i flere høyder både for permanent og sporadisk bruk. Leseplassene er spesielle bord med integrert kontakt- og bryterpanel og belysning som alt er utviklet spesielt for Universitetsbiblioteket.

Magasinene
Her er installert vesentlig kompaktarkiver, men også klimamagasiner.

Kontorfløyen
I arbeidssonene i kontorfløyen er møblert med sammenhengende reoler og arbeidssteder for registrering og klargjøring av bøker.

Undervisningsdelen
Undervisningsrom og studentkafeen er utstyrt med innredning og møbler i samme materialholdning som resten av bygget.

 

Prosjektene er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

>> Lukk

Moltke Moes vei 39, Oslo
1996-99
Statsbygg (bygg)/ Universitetet i Oslo (interiør)
Byggekunst 3/95 s. 158-159 Byggekunst 1/00 s. 10-21, 32-37
29.730 m2 nybygg
100 mill.kr inkl.mva