VESTFOLD FYLKESARKIV

Vestfoldarkivet inngår i en avdeling i det interkommunale selskapet Vestfoldmuseene IKS. Arkivet er depot for fylkeskommunen og tar i mot eldre og avsluttede fylkeskommunale arkiver. Arkivet mottar, ordner, registrerer og magasinerer arkivmateriale fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Arkivet behandler forespørsler om innsyn, utbrer forståelse for den verdien arkivene representerer og formidler kunnskap om og veiledning i bruk arkivene.

>> Les mer

Situasjon

I tillegg til arkivet utgjøres den omtalte avdelingen innen Vestfoldmuseene av museenes Samlingsforvaltning. Samlingsforvaltningen er lokalisert til en tidligere industribygning fra 1970-tallet, beliggende i et næringsområde i utkanten av Sandefjords bykjerne. Arkivbygget er oppført som et tilbygg til denne bygningen.

Utforming

Hoveddelen av tilbygget består av selve arkivrommet med tilhørende mottaks- og ordningsrom samt tekniske rom, lokalisert til et bygningsvolum oppført i samsvar med arkivlovens forskriftskrav. Øvrig del av tilbygget utgjøres av en felles vestibyle for besøkende til samlingsforvaltningen og arkivet. En lesesal er tilknyttet arkivet og nås fra vestibylen. 

Bygningen er oppført med yttervegger av ferdig isolerte betongelementer med utvendig overflate av frilagt singel av larvikitt. Bygningens funksjon er signalisert ved at forstørrete motiver fra museets arkivalia er preget inn i fasadeflaten.

Oppdaget inkluderte ombygging av deler av samlingsforvaltningens arealer til konserveringsverksteder.         

>> Lukk

Hinderveien 10, Sandefjord
2011-12
Vestfold fylkeskommune
880 m2
29 mill. kr. inkl. mva