VILLA GRANDE, HL- SENTERET

Villa Grande på Bygdøy er Oslos største «jobbetidsvilla», initiert av gründeren Sam Eyde i 1917. Bygningen ble ikke ferdig innredet før i 1941 da Vidkun Quisling tok den som sin bolig. Riksantikvaren har på grunn av disse forhold fredet hovedbygningen med fasader og nærmere spesifierte rom i tillegg til hageanlegget.

 

>> Les mer

Situasjon

Villa Grande ligger på toppen av en kolle ut mot Huk og har adkomst via en portbygning og en praktfull lindeallé fra nord.

Etableringen av «Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter» (HL-senteret) på eiendommen har nødvendiggjort omfattende rehabiliteringer og ombygginger.

Planløsning

Bygget inneholder utstillings- og formidlingslokaler med resepsjon, forsknings- og dokumentasjonsarealer med kontorer og bibliotek. Alle funksjoner er innpasset i byggets arealer og det er tatt hensyn til fredede rom, installasjoner og overflater. Anlegget fremstår derfor som en kombinasjon av historiske spor og moderne, effektive arealer.

Utforming

Både eksteriør og interiør er utformet med fredningsbestemmelsene som en viktig premiss. De fredede rom som hovedtrapp, hirdsal, Quislings kontor og smykkerom og tårnet er bevart med opprinnelige detaljer og farger. Nye anlegg og teknisk infrastruktur er lagt til så anonymt som mulig for å skape et helstøpt anlegg, spesialtilpasset for forskningssenteret. Dette gjelder også hageanlegget som etter ombyggingen igjen har oppstått i fordums prakt.

Den faste utstillingen er laget av b+r arkitekter. Kunstverket «Innocent questions» av Arnold Dreyblatt er integrert til anlegget på forplassen.

Kulturminne

Bygningen med interiør og hagen mot sør ble fredet som et kulturhistorisk anlegg i 2005. Uteanlegget mot nord med port og allé er vernet i 2006 og kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste.

Arkitektfirmaet har i meget stor grad vært ledende prosjektskaper sammen med bruker, ledet programmerings- og prosjekteringsarbeidet og vært interiørarkitekt for bruker.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

>> Lukk

Huk Aveny 56, Oslo
2004-2005
Statsbygg
3376 m2
68,1 mill. kr. inkl. mva