ÅS SYKKELHOTELL

Som et ledd i kollektivsatsningen er det bygget nytt sykkelhotell ved Ås stasjon. Sykkelhotellet rommer 208 sykler, og åtte lastesykler.

>> Les mer

Situasjon

Stasjonsområdet i Ås sentrum består av en eksisterende stasjonsbygning som rommer cafe, bussterminal og taxibod. Det nye sykkelhotellet er lokalisert sør for stasjonsbygningen, langs plattformen til togstasjonen.

Utforming

Det nye sykkelhotellet i Ås har vegger med mønster satt sammen av bokstaver og ord forbundet med kunnskapskommunen Ås. Sykkelhotellet har to lukkede rom der sykler kan plasseres innelåst. I tillegg er det mange sykkelstativer som står åpne og tilgjengelige, men under tak. En servicestasjon med redskaper og pumpe for å vedlikeholde sykler er også plassert under taket.  De to rommene har hvert sitt navn, Krogh og Frisak, som er navn på to personer som har hatt stor betydning i Ås kommune.

Mønsteret på fasaden er basert på formen av en nøstvetøks. Nøstvetøksen tar utgangspunkt i Nøstvetkulturen; et funnkompleks av steinarter oppkalt etter gården Nøstvet i Ås kommune. Det ble typisk funnet kjerneøkser/steinøkser av harde bergarter som er grovt formet med slipt egg.

Nøstvetøks + Bokstaver

Mønsteret gir en bevisst assosiasjon til kunnskap, lesing og utdannelse. Kombinert med linjen i en horisont, landskapet i Ås og øksens form.

Mønsteret har variasjon i bokstavstørrelse og font. Det oppfordrer forbipasserende til å lese og forsøke å forstå en logikk blant de tilfeldig sammensatte bokstavene. Innimellom er det plassert ord tilknyttet Nøstvetkulturen. Bokstavene er perforert vertikalt og kan minne om oppstilte bøker. Toppen av bokstavene danner en linje etter silhuetten av en nøstvetøks.

De tilfeldige bokstavene og ordene gir en bevegelse og rytme i fasaden, og er fint å hvile øynene på når man venter på toget. Bokstavene vil lyse på kveldstid når det er lys inne i bygningen, og være et “kunnskapsfyrtårn“.

Materialbruk

Sykkelhotellet er oppført med stålkonstruksjon og kledd med plater av cortenstål. Fargen på cortenstålet vil forandres gjennom dagen med skiftende dagslys. Perforeringen og bokstavene vil lede blikket horisontalt og vertikalt og oppmuntre til å gjenkjenne naturlige former - i fart eller når en står stille.

Kilde: (snl.no/nøstvetkomplekset)

LMR arkitektur as har vært ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende i detaljprosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen, og har utviklet mønsteret på byggets fasade.

Forprosjektet er utført av MMW arkitekter as.

Prosjektstatus: Ferdigstilt 2021.

>> Lukk

Brekkeveien 6, Ås
2021
Bane NOR Eiendom as
Sykkelhotell ved Ås stasjon
500 m²