ÅS SYKKELHOTELL

Som et ledd i kollektivsatsningen er det bygget nytt sykkelhotell ved Ås stasjon. Sykkelhotellet rommer 208 sykler, og åtte lastesykler.

>> Les mer

Situasjon

Stasjonsområdet i Ås sentrum er et kollektivknutepunkt med tog, buss og taxi. Stasjonsbygningen er sentrum i et bevaringsverdig miljø som forsterkes med sykkelhotellet, som er plassert langs togplattformen med direkte adkomst både fra tog og sentrumsgatene.

Utforming

Det nye sykkelhotellet er en langstrakt, avrundet form som har vegger med mønster satt sammen av bokstaver og ord forbundet med kunnskapskommunen Ås. Sykkelhotellet har to lukkede, låsbare rom for sykler. I tillegg er det mange sykkelstativer som står åpne og tilgjengelige, men under tak. En servicestasjon med redskaper og pumpe for å vedlikeholde sykler er også plassert under taket.  De to rommene har hvert sitt navn, Krogh og Frisak, som er navn på to personer som har hatt stor betydning i Ås kommune.

Mønsteret på fasaden er basert på formen av en nøstvetøks. Nøstvetøksen tar utgangspunkt i Nøstvetkulturen; et funnkompleks av steinarter oppkalt etter gården Nøstvet i Ås kommune. Det ble typisk funnet kjerneøkser/steinøkser av harde bergarter som er grovt formet med slipt egg. Kilde: (snl.no/nøstvetkomplekset).

Nøstvetøks + Bokstaver

Mønsteret gir en bevisst assosiasjon til kunnskap, lesing og utdanning, kombinert med linjen i en horisont, landskapet i Ås og øksens form.

Mønsteret er satt sammen av bokstaver og tegn som har variasjon i størrelse og font. Det oppfordrer forbipasserende til å lese og forsøke å forstå en logikk blant de tilfeldig sammensatte tegnene. Innimellom er det plassert ord tilknyttet Nøstvetkulturen. Bokstavene er plassert vertikalt og kan minne om oppstilte bøker. Toppen av bokstavene danner en linje etter silhuetten av en nøstvetøks.

De tilfeldige bokstavene og ordene gir en bevegelse og rytme i fasaden, og er fint å hvile øynene på når man venter på toget. Bokstavene vil lyse på kveldstid når det er lys inne i bygningen, som et “kunnskapsfyrtårn“.

Konstruksjon og materialer

Sykkelhotellet er oppført med stålkonstruksjon og kledd med plater av cortenstål. Fargen på cortenstålet vil forandres gjennom dagen med skiftende dagslys. Mønsteret er perforert i platene, og oppmuntrer reisende til å gjenkjenne naturlige former - i fart eller når en står stille.

 

LMR arkitektur as har vært ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for detaljprosjekt og byggefase, og har utviklet mønsteret på byggets fasade.

Arkitekt for forprosjektet er MMW arkitekter as.

Prosjektstatus: Ferdigstilt 2021

Foto: Tove Lauluten

>> Lukk

Brekkeveien 6, Ås
2021
Bane NOR Eiendom as
Sykkelhotell ved Ås stasjon
500 m²