POLITIHUSET I OSLO - OMBYGGINGER OG SIKRINGSTILTAK

Ny passkranke i sentralhallen og diverse ombyggingsarbeider i Politihuset på Grønland.

>> Les mer

I 2009 ble utstedelse av biometriske pass innført på landsbasis. Samtidig ble all passutstedelse i Oslo sentralisert til politihuset på Grønland. Omleggingen innebar at publikumsskranken i sentralhallen måtte erstattes med en ny skrankeløsning.

Tidligere ble papirbaserte passøknader levert over den åpne skranken i sentralhallen. Etter omleggingen er det innført såkalte biometrikiosker for digital registrering av persondata.

Funksjonelle krav til biometrikioskene, behovet for et mer skjermet arbeidsmiljø enn tidligere samt hensynet til publikums personvern har vært avgjørende ved utformingen av skrankene. De i alt 14 kioskene er samlet i grupper i form av tre ”hus”, organisert langs sentralhallens ene langside.

Det har vært et mål å unngå at den nye løsningen skulle få et unødig lukket preg. Endevegger i ”husene” er utført med bånd av vekselvis hvite, matte og klare akrylplater i liggende formater, montert til et rammeverk av stålprofiler. Det knekkede veggforløpet er beslektet med utformingen av politihusets fløy mot parken.

Arkitekten har i meget stor grad vært ledende prosjektskaper sammen med bruker, ledet programmerings- og prosjekteringsarbeidet og vært interiørarkitekt for bruker.

Ombygginger/prosjekter

Øvrige engasjementer i forbindelse med planlagte og gjennomførte tiltak i politihuset siden 2007:

 • Utvendige tilpasninger mot ny sentralarrest, 2007. Oppdragsgiver: Statsbygg

 • Ansvarlig søker for bruksendring av gammel arrest, 2008. Oppdragsgiver: Statsbygg Øst
 • Skisser ny vakt i sentralhallen, 2008. Oppdragsgiver: Oslo politidistrikt
 • Forprosjekt nytt kundemottak, 2008. Oppdragsgiver: Oslo politidistrikt

 • Dokumentasjon til byggesaksbehandling ved utskifting av reservekraftanlegg, 2009. Oppdragsgiver: Statsbygg Øst
 • Konsultasjon i forbindelse med omtekking av tak, 2010. Oppdragsgiver: Statsbygg Øst
 • Nytt kundemottak, gjennomføring 2012. Oppdragsgiver: Statsbygg
 • Ny kriminalvakt og ombygging av vakta ved Grønland politistasjon 2014. Oppdragsgiver: Oslo politidistrikt
 • Skisseprosjekt sikret post- og varemottak 2014. Oppdragsgiver: Statsbygg

 • Forprosjekt beslagssenter og ombygging av bilverkstedet 2017. Oppdragsgiver: Statsbygg
 • Ombygging stab 2017. Oppdragsgiver: Statsbygg

 • Branndokumentasjon 2017. Oppdragsgiver: Statsbygg

 • Ombygging driftskontor 2017. Oppdragsgiver: Statsbygg

 • Skallsikringstiltak perimeter og fasade 2016-2019. Oppdragsgiver: Oslo politidistrikt

 

>> Lukk

Grønlandsleiret 44, Oslo
2007-2019
Oslo politidistrikt, Statsbygg, Statsbygg Øst
Diverse arealer ombygging