HELGA ENGS HUS - OMBYGGING 3. ETASJE

Prosjektering av ombygging av eksisterende kontorer i 3. etasje til arbeidsplasser og støttefunksjoner for avdeling for økonomi og spesialpedagogikk, samt nye områder for forskning og behandling av lærevansker/praksisutdanning for studenter i spesialpedagogikk. Ombyggingen omfattet ca. 400 m2.

>> Les mer

Det var viktig i prosjektet at de nye forsknings- og behandlingsrommene ble inviterende med gode og trygge omgivelser for de besøkende (barn og voksne med lærevansker), samtidig som de ansatte fikk nye, gode arbeidsplasser. Det var en omfattende brukerprosess for å avklare behov for de ulike brukergruppene og finne en omforent løsning.

De berørte arealene fremstod som lukket, med lange korridorer uten dagslys og utsyn/transparens. Det var ønskelig å oppnå mer kontakt mellom korridor og de ulike rom gjennom glassvegger og -dører. Uttrykk på flere elementer fra eksisterende bygg (f.eks. typer himling, gulvbelegg, glassvegger mm.) ble videreført.

Helga Engs hus ble oppført 1994. Arkitekt var Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor, i dag LMR arkitektur. Bygget disponeres av Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og er vernet i verneklasse 2 (eksteriør).

>> Lukk

Sem Sælands vei 7
2020 - 2021
Universitetet i Oslo
400
Tove Lauluten