KJEMIBYGNINGEN UIO – OMBYGGING OG REHABILITERING

Prosjektet gjelder etablering av nye lokaler for Instrumentlaboratoriet (I-lab). Oppdraget omfatter et forprosjekt med funksjonsbeskrivelse til tilbud for nytt instrumentlaboratorium (I-lab) og Glassblåserveksted i Kjemibygget (1968) på Blindern UiO. Bygget er på Gul liste og har verneklasse 2.

>> Les mer

Prosjektet omfatter en fasadeendring med innsetting av nye vinduer med dagens krav med tilsvarende utseende som eksisterende, samt innsetting av nye dører i fasaden. Det implementeres nytt ventilasjonsanlegg med nye ventilasjonstårn og innkassinger på tak tilpasset verneverdier. Prosjektet omfatter også en større ombygging av taket over lokalene. Taket benyttes som en felles plass/hage, men har store lekkasjer og vannskader. Gjennom arbeidet har taket vært undersøkt gjennom oppfølging av testfelt, som har dannet grunnlag til beskrivelse av metode for riving/oppbygging og avklaringer med Byantikvar. Innvendig ombygging ca. 1400 m2 og ombygging av tak ca. 1250 m2.Oppdraget har omfattet mye oppfølging av brukerne, for å forstå deres ønsker og behov og for å implementere dette i forprosjektet. Etter overtatt skisseprosjekt måtte det gjøres flere planjusteringer pga. nye krav til lyd, brann etc. Justeringer er nøye omforent med brukerne. Det har også vært mye koordinering av de tekniske fagene for å oppnå omforente løsninger med brukerne. Ønsker og behov fra brukerne er implementert i det arkitektoniske konseptet.

Miljø- og ombrukskartlegginger har vært viktige punkter i prosjektet. Det har vært oppfølging av miljøsaneringsrapport og implementering av resultatene fra denne i forprosjektet. Det er utført befaringer og notater for mulig ombruk i prosjektet, og koordinering av ombrukskartlegging.

LMR arkitektur har hatt hovedansvar for arkitektfagene, inkludert landskap og interiør. Vårt firma har også vært ansvarlig søker til og rammetillatelse og har hatt rollen som prosjekteringsgruppeleder med koordineringsansvar for alle fag.

>> Lukk

Sem Sælands vei 26
2022-2023
Universitetet i Oslo
2650
Tove Lauluten