KRINGSJÅ STUDENTBY – OMBYGGING OG REHABILITERING

Eksisterende bygninger på Kringsjå er rehabilitert, fått nye fasader og er blitt bygget om til funksjonelle og moderne studentboliger.

>> Les mer

To bygg (fra 1969) i Kringsjå studentby er blitt totalrehabilitert og bygget om.

OMT 6 har tidligere blitt benyttet til administrasjon og felleslokaler og var opprinnelig på tre etasjer. Bygget er rensket ned til bærekonstruksjonen og bygget om til 72 studentboliger. Alle fasader er skiftet ut, det er bygget på en ny etasje og etablert heis og tekniske anlegg.

OMT 8-10 er på 10 etasjer og inneholder 250 studentboliger. Her er det utført en teknisk oppgradering, etablert nye bad. Noen kontorer og verksted er bygget om til studentboliger. Langfasadene er skiftet ut.

Eksisterende byggs fotavtrykk og volum er beholdt med unntak av noe utvidelse av OMT 6. Nye fasader er utformet for å gi lys og luft til kompakte boliger, for å tilfredsstille energikrav i TEK10 og for å gi et lettere og mykere uttrykk i nærmiljøet på Kringsjå. Utearealer er oppgradert og det er etablert nye paviljonger for sykkelparkering.

Eksisterende bærekonstruksjoner i betong er beholdt. Nye fasader er utformet som prefabrikkerte elementer kledd med ubehandlet varmebehandlet furu. Det er benyttet bånd av trespiler for å bryte opp de store fasadeflatene og for å gi en tilknytning de originale byggenes horisontale balkongbrystninger i betong. Alle boligene har fått nye, prefabrikkerte bad.

LMR har bistått tiltakshaver i utvikling av prosjektet fra skisseprosjekt til ferdigstillelse. Detaljprosjektering og oppfølging er utført for totalentreprenøren.

Prosjektstatus: ferdigstilt 2017

>> Lukk

Olav M Troviks vei 6/ 8-10, Kringsjå, Oslo
2017
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
Studentboliger ombygging og rehabilitering
OMT 6: 1.982 m2 BRA, OMT 8-10: 7.544 m2 BRA