KRISTINE BONNEVIES HUS UIO - OMBYGGING 2. ETASJE

Oppdraget omfattet prosjektering av ombygging og oppgradering av vel 1.600m2 i bygningens 2. etasje, samt en mindre ombygging av laboratorier i 4. etasje. Oppdraget er utført som et avrop på kontorets rammeavtale med Universitetet i Oslo og inkluderte også utarbeidelse av arbeidsgrunnlag for totalentreprenør og en redegjørelse for tiltaket overfor vernemyndighet.

>> Les mer

Kristine Bonnevies hus ble oppført i 1974. Arkitekt var Rinnan og Tveten. Bygningen rommer Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo og eies av universitetet. Bygningen er lokalisert på nedre Blindern. Kristine Bonnevies hus er oppført på Byantikvarens gule liste.

Arealene utgjorde opprinnelig en kombinasjon av cellekontorer og laboratorier. Ombygd løsning er tilpasset arealbehovet for Institutt for meteorologi og oseanografi (METOS) og dekker dessuten et behov for generelle undervisningsrom i bygningen. Arbeidsplasser er innplassert i en kombinasjon av cellekontorer og mindre kontorlandskap. I planløsningen er det åpnet opp for en felles møteplass for pauser og uformelle sammenkomster. Møbleringsplaner ble utarbeidet for tilpasning av luftbehandlingsanlegget, ny belysning samt uttak for audiovisuelt utstyr og arbeidsstasjoner. Rømningsvei er oppgradert brannteknisk. Det er adgangskontrollert tilgang til arealene. Oppdraget inkluderte opparbeidelse av nye innvendige overflater samt fargesetting. Ombygging av dører og oppussing av himlinger og innkassede føringsveier i brystninger har bidratt til reduksjon av avfallsmengden.

>> Lukk

Blindernveien 31
2020
Universitetet i Oslo
1600
Tove Lauluten