LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE – NY FASADE

To av de eldste byggene ved Lørenskog videregående skole har fått ny fasade i en trinnvis fasaderehabilitering.

>> Les mer

Eksisterende situasjon

Eksisterende bygg A og B er bygget i 1974 og hadde en fasadekledning med eternittplater. Fasaden hadde en lys, gråhvit farge, med et typisk 70-talls uttrykk. Den opprinnelige fasaden var slitt, og det var behov for en estetisk oppgradering, i tillegg til en asbestsanering av eternittplatene.

På skolens nabotomt ligger helikopterlandingsplassen for AHUS, som medfører svært støyende helikoptertrafikk. Det var derfor også et sterkt behov for en akustisk oppgradering av fasaden. De akustiske kravene var styrende premisser for prosjektet, og det måtte benyttes en tung fasade og ekstra lydisolerende vinduer for å tilfredsstille lydkravene.

Arkitektonisk uttrykk og materialbruk

Som tung fasade ble det valgt å benytte en teglforblending med lys tegl, tilpasset nybyggets hvite betongfasade (tegnet av LMR arkitektur og ferdigstilt i 2017). Vinduene i eksisterende fasade har blitt slått sammen til større vindusfelter, og det er lagt inn en forskyvning av vinduene som skaper en mer dynamisk fasade. Vindussmyg er murt på skrå på den ene siden. Dette grepet skaper et spill i fasaden, samtidig som mer dagslys slipper inn i bygget.

Generelt er det murt med ¼ steins løperforband med varierte sprang. Gesimsen er murt med to stående teglskift som er trukket ut fra vegglivet.

Gavlvegg mot sørvest ligger ved siden av byggets hovedinngang, og er byggets mest eksponerte fasade. Det var derfor et viktig arkitektonisk grep å legge inn et fondmotiv på denne fasaden. Nederst på fasaden er det lagt inn åpninger i teglen for ventilasjonsrister. Dette motivet er også videreført høyere opp på fasaden, men uten gjennomgående åpninger.

LMR arkitektur har vært ansvarlig søker og ansvarlig for arkitekturprosjektering i alle faser.

Status: Fase 5 av 6 ferdigstilles høst 2023. Fase 6 antatt ferdigstillelse ila. 2024.

>> Lukk

Sykehusveien 11, Nordbyhagen
2023
Viken Fylkeskommune
Tove Lauluten