NOBELS FREDSSENTER

Vestbanebygningen er tegnet av arkitekt og stadskonduktør Georg A. Bull og sto ferdig i 1872. Jernbanestasjonen ble nedlagt i 1990 og Vestbanebygningen ble fredet i 1994. Stortinget vedtok i 2000 at Nobels Freds­senter skulle etableres i Vestbanebygningen.

Oppdraget omfattet rehabilitering og klargjøring av bygningen for innplassering av senterets formidlingsprosjekt.

>> Les mer

Stuasjon

Atkomst med hovedinngang og vestibyle er fra Rådhusplassen. Publikum ledes via resepsjonsområdet i den nordre sidefløyen inn i toghallen, som utgjør det største samlete formidlingsarealet. En ny rulletrapp leder publikum opp til formidlingsarealene i 2. etasje og tilbake til toghallen, resepsjon, kafe og utgang via et trappeledd i det søndre tilbygget. Fredssenterets administrasjon er innpasset i loftsetasjens midtfløy, med atkomst via ny trapp og heis i nordre tårn.

Utforming

Vestbanestasjonen hadde i årenes løp fått flere til-, på- og ombygninger. I prosjektet inngikk riving av enkelte bygningsvolumer og rominndelinger innvendig. I de to kile­formete rommene mellom stasjonsbygnin­gens fløyer og toghallen er det utviklet nye bygningsledd. Tilbyggene er gitt et moderne uttrykk, utformet i samråd med Byantik­varen.

Bygningen har hatt store setningsskader og er refundamentert. Fasadene, inkludert gipsor­namenter og trekninger er renset, reparert, pusset og nymalt. Vinduer og dører er nye, men laget som rekonstruksjoner av de op­prinnelige. Tilbyggene er i hovedsak utført med yttervegger i glass, i kontrast til den gamle pussarkitekturen.

Ytterveggenes innside var delvis angrepet av ekte hussopp og ble sanert. Innvendig ble mange eksisterende vegger, gulv og him­linger kledd på nytt, mange ble rehabilitert med puss, kledninger og maling.

De innvendige bygningsdetaljer som er fredet er restaurert i forståelse med Byan­tikvaren, og framstår til dels eksponert i bygget.

 

Prosjektet ble gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

>> Lukk

Brynjulf Bulls plass 1, Oslo
2002-04
Statsbygg
3.750 m2
107 mill. kr. inkl. mva