NOBELS FREDSSENTER – OMBYGGING OG REHABILITERING

Vestbanebygningen er tegnet av arkitekt og stadskonduktør Georg A. Bull og sto ferdig i 1872. Jernbanestasjonen ble nedlagt i 1990 og Vestbanebygningen ble fredet i 1994. Nobels fredssenter skal presentere prisvinnere og deres arbeid, Alfred Nobel og Nobelsystemet, samt tilby publikum informasjon, debatt og engasjement rundt temaet krig, fred og konfliktløsning.

>> Les mer

Situasjon

Fredssenteret inngår som del av etablering av en rekke kulturaktiviteter rundt Rådhuset i Oslo, blant annet nytt Nasjonalmuseum for kunst og Utviklingshuset, og skal være en møteplass i byen.

Atkomst med hovedinngang og vestibyle er fra Rådhusplassen. Publikum ledes via resepsjonsområdet i den nordre sidefløyen inn i toghallen, som utgjør det største samlete formidlingsarealet. En ny rulletrapp leder publikum opp til formidlingsarealene i 2. etasje og tilbake til toghallen, resepsjon, kafe og utgang via et trappeledd i det søndre tilbygget. Fredssenterets administrasjon er innpasset i loftsetasjens midtfløy, med atkomst via ny trapp og heis i nordre tårn.

Utforming

Vestbanestasjonen hadde i årenes løp fått flere til-, på- og ombygninger. I prosjektet inngikk riving av enkelte bygningsvolumer og rominndelinger innvendig. I de to kile­formete rommene mellom stasjonsbygnin­gens fløyer og toghallen er det utviklet nye bygningsledd. Tilbyggene er gitt et moderne uttrykk, utformet i samråd med Byantik­varen.

Bygningen har hatt store setningsskader og er refundamentert. Fasadene, inkludert gipsor­namenter og trekninger er renset, reparert, pusset og nymalt. Vinduer og dører er nye, men laget som rekonstruksjoner av de op­prinnelige. Tilbyggene er i hovedsak utført med yttervegger i glass, i kontrast til den gamle pussarkitekturen.

Ytterveggenes innside var delvis angrepet av ekte hussopp og ble sanert. Innvendig ble mange eksisterende vegger, gulv og him­linger kledd på nytt, mange ble rehabilitert med puss, kledninger og maling.

De innvendige bygningsdetaljer som er fredet er restaurert i forståelse med Byan­tikvaren, og framstår til dels eksponert i bygget.

Den faste utstillingen er utformet av arkitekt David Adjaye og Adjaye Associates, London.

LMR har vært arkitekt og leder av prosjekteringsgruppen for ombyggingsprosjektet for Statsbygg og koordinert bygningsmessige arbeider mot brukerens innrednings- og formidlingsprosjekt.

Prosjektet ble gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

>> Lukk

Brynjulf Bulls plass 1, Oslo
2002-04
Statsbygg
3.750 m2
107 mill. kr. inkl. mva