SOGN STUDENTBY - OMBYGGING

Rehabilitering og ombygging av studentboliger på Sogn, sammenhengende bygningsmasse med høy verneverdi. Ny planløsning med romsligere fellesarealer, større felleskjøkken og nye bad. Ny ventilasjon og nye garderobeløsninger i hyblene.

>> Les mer

Situasjon

Byggene er en del av Sogn studentby som ligger i Bydel Nordre Aker i Oslo. Studentbyen er en av Oslos eldste, og ligger like nord for Ullevål Stadion, et steinkast unna Sognsvann. De første blokkene som sto ferdig ble benyttet som deltagerlandsby i forbindelse med Vinter-OL i 1952. Byggene som omfattes av ombyggingen er en del av andre byggetrinn og teller 5 etasjer; 3 boligetasjer, U etasje og loftsetasje.

Planløsning og utforming

I den nye planløsningen er noen av hyblene fjernet for å gjøre plass til romsligere fellesarealer, større bad og toalettfasiliteter, samt felleskjøkken. Ny garderobeløsning i hyblene er integrert med den ventilasjonstekniske løsningen for å få et rent uttrykk. Deler av lofts-arealene er omgjort til tekniske rom.

Materialbruk

Eksisterende tegl og materialer i trapperom er beholdt på grunn av verneverdi. Med ny belysningsstrategi blir atkomsten mer imøtekommende og teglens struktur fremheves. Ved valg av materialer har lang levetid og vedlikeholdsvennlighet vært et premiss. Materialer i bo-områdene har fått et moderne preg, med stålbeslåtte kjøkkenbenker og dører med bambusstruktur og mørk innramming.

LMR ble engasjert av SiO som arkitekt og ansvarlig søker i alle prosjektfaser; mulighetsstudie/skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt (NS3420), anbudsprosess og utførelse. 

 

>> Lukk

Rolf E. Stenersens Allé 28B-36, Oslo
2016
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
3500 m2