SOGN STUDENTBY - JON P. ERLIENS VEI 1B-13

På Sogn Studentby har vi arbeidet med innvendig ombygging av flere studentboliger. Sogn studentby er et vernet område opprinnelig bygget til OL i 1952. 

>> Les mer

Situasjon

Byggene er en del av Sogn studentby som ligger i Bydel Nordre Aker i Oslo. Studentbyen er en av Oslos eldste, og ligger like nord for Ullevål Stadion et steinkast unna Sognsvann. De første blokkene som sto ferdig ble benyttet som deltagerlandsby i forbindelse med Vinter-OL i 1952. Byggene som omfattes av ombyggingen er en del av andre byggetrinn fra 1954.

 

Materialbruk 

Eksisterende tegl og materialer i trapperom er beholdt på grunn av verneverdi. Med ny belysningsstrategi blir atkomsten mer imøtekommende og teglens struktur fremheves. Ved valg av materialer har lang levetid og vedlikeholdsvennlighet vært et premiss. Materialer i bo-områdene har fått et moderne preg.

 

LMR ble engasjert av SiO som arkitekt og ansvarlig søker i alle prosjektfaser; mulighetsstudie/skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, anbudsprosess og utførelse.

>> Lukk

Jon P. Erliens vei 1b-13
Studentsamskipnaden i Oslo
Studentboliger, hovedombygging
Tove Lauluten