NY SENTRALARREST – OSLO POLITIDISTRIKT

Etter 35 år med døgnkontinuerlig drift tjente ikke lenger arresten i Politihuset på Grønland sin hensikt på en tilfredsstillende måte. Som en konsekvens av dette ble det besluttet å bygge en ny sentralarrest i Oslo, fortsatt i tilknytning til Politihuset.

>> Les mer

Situasjon

Nybygget er oppført i forlengelsen politihusets bakbygninger langs Åkebergveien. Arresten er tilknyttet politihusets kjøregård og forbundet med politiets hovedbygning med en forbindelsesgang.

Bygningen er oppført innenfor det store grøntdraget som kalles Botsparken og som omslutter Oslo Fengsel. Byggeplanene utløste en omregulering av parken, inkludert tilstøtende arealer som ble frigitt av fengselet.

Utforming

Arrestens kjørbare atkomstgård er integrert i bygningsvolumet og cellene er plassert i bygningens to øverste etasjer. Dermed unngås inngjerding eller annen skjerming av bygningen. Mange av cellene er orientert mot lysgårder. Innsyn fra tilstøtende boligbebyggelse er dermed unngått.

Den nye arresten er oppført i tre etasje, samt kjeller. Strenge sikkerhetskrav innebærer sonedeling av bygningens arealer.

Ytterveggene er utført i plasstøpt betong. Ytre fasader er kledd med spesialproduserte keramiske fliser. Alle vinduer og dører er sikkerhetsklassifisert. Felter av glassbyggestein gir dagslysinnfall til atkomstgård og luftegårder, men skjermer mot innsyn.

Cellene er utført prefabrikkert i betong og ble heist på plass på elementdekkene. Inspeksjonskorridorer mellom cellene og ytterveggene muliggjør drift og reparasjon av cellene uten at arrestantene blir berørt, og skjermer samtidig cellene fra omgivelsene. God etasjehøyde og frie dekkespenn gir plass til betydelige tekniske anlegg.     

Prosjektet er påbegynt av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

>> Lukk

Grønlandsleiret 44, Oslo
2005-07
Statsbygg
2003 begrenset plan- og designkonkurranse, 1. premie
4.400 m2
238 mill. kr. inkl. mva