SIKRINGSTILTAK UTENRIKSDEPARTEMENTET

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Statsbygg gjennomført en rekke objektsikringstiltak for departementene før disse samles i Nytt regjeringskvartal. Sikringstiltakene for Utenriksdepartementet ble prosjektert som avrop på en rammeavtale med Statsbygg.

>> Les mer

Tiltak og lokalisering

Tiltakene er gjennomført i Victoria terrasse og tilstøtende kvartalsbebyggelse. Oppdragene omfattet utvendig sikring av kjøreatkomst samt sikring av inngangspartier, resepsjoner og spesielle rom.

Konstruksjon og materialbruk

Valg av konstruksjoner materialer er styrt av trusselvurderinger, men de enkelte tiltakene er tilpasset bygningsmiljø og interiørkarakter.

>> Lukk

Oslo
2015
Statsbygg