BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER

 Beitostølen helsesportsenter er et øvings- og rehabiliteringssted, som også skal utdanne instruktører og utøve studier og forskning vedrørende fysiske funksjonsnedsettelser.

>> Les mer

Det opprinnelige anlegget er bygget med utgangspunkt i en åpen arkitektkonkurranse i 1967.

Hovedbygget og stallen sto ferdig i 1971, betjeningsboligene i 1972, ridehallen i 1974. Soveromsfløyen i hovedbygget ble utvidet i 1990.

I 1996 ble anlegget utvidet med idrettshall og ny svømmehall med tilhørende garderobeanlegg. De hittil nyeste utvidelsene ble ferdigstilt i 2011.

Det opprinnelige anlegget ble hedret med Anton Christian Houens Fonds diplom i 1975.

Situasjon

Hensyn til landskapet, naturforholdene og de spesielle funksjonskravene har gitt føringer for anleggets utforming. Senteret ble oppført med en oppholds- og sovefløy samt en sports- og forskningsfløy med gymnastikksal, svømmehall, laboratorier med videre. Hovedbygget har vært gjenstand for flere innvendige ombygginger og omdisponeringer.

Nært tilknyttet tunet ble det oppført en stall/kennel. Denne bygningen er nå ombygget til kontorer for deler av administrasjonen.

Utforming

Hovedbygget er utformet med en åpen konstruksjon i ubehandlet, plass-støpt betong, som med sine bølgende, torvtekkete tak favner de forskjellige funksjonene og gjenspeiler landskapets karakteristiske former og konturer. Takets frie løp er formet utfra krav til varierende spenn og høyder over de forskjellige romsonene og gir det enkelte rom sin individuelle karakter og atmosfære. Vinduer og dører er av tre, i klare fager. Innvendig er overflatene ubehandlet betong, skillevegger i malt leca, golv med felt i teglflis og tepper. All innredning er spesialtegnet og utført i bjørk.

Øvrige bygninger er utformet med pulttak og med trekledning i fasader.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

>> Lukk

Beitostølen
1969-71, 1972, 1974, 1989-90
Stiftelsen Beitostølen helsesportsenter
Arkitektkonkurranse 1967, 1. premie
5.530 m2