BOLIGANLEGG CASINETTO

Anlegget omfatter boligbebyggelse liggende mellom villaområder og «den engelske hage» øst for Skøyen hovedgård i Oslo.

>> Les mer

 

Situasjon

Tomten hadde omfattende vegetasjon av høy kvalitet. Det ble gjennomført registrering av trær under utarbeidelsen av reguleringsplanen, som la opp til høy utnyttelse (U=0,65).

Bebyggelsen ligger utstrakt langs tomten, der hovedtyngden ligger mot vest med en byggehøyde på fem etasjer. På østsiden av en fellessone/gangvei er det plassert bygg i tre etasjer. Byggegrensene er trukket slik at det tas hensyn til så vel avstand til nabobebyggelsen som de mest bevaringsverdige vegetasjonsområdene.

Utforming

Adkomsten skjer med to innkjøringer fra eksisterende vegnett. Parkeringen skjer for det meste underjordisk med en dekning 1,0.

Byggene ligger langs den sentrale fellessonen. De er i formasjoner slik at tunene glir over i hverandre der de inneholder innganger/trapper og lekeplassere. Totalt er det 299 leiligheter i størrelse 2-roms – 5-roms. 12 leiligheter er tilpasset bevegelseshemmede.

Hovedprinsippet i blokkene er leiligheter i to plan i 1+2. etasje og 4+5. etasje og en enetasjes i 3. etasje. Derfor er det adkomstgallerier i 3. og 4. etasje. En rekke leiligheter har glasskarnapper ut mot balkongene.

En av blokkene er et sykehjem med 30 senger, samt fire eldreboliger og et dagsenter for 15 pasienter.

Konstruksjon

Bygningene er oppført i betong og Leca mur. Takverk og yttervegger av tre, utvendig fasade med karakteristiske korrugerte stålplater lakkert i sterke farger. Innvendig er det nøktern standard med gipskledde skillevegger.

Kulturminne

Casinetto borettslag med gårdsrommet mellom bygningene har vernestatus og er kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

>> Lukk

Gustav Vigelandsvei/Prinsessealleen, Oslo
1981-83
OBOS
Byggekunst 8/83 p.429-432, 4-5/86 p.251
31.769 m2
4.660 kr/m2 leieareal