POLITIHUSET I OSLO

Politihuset i Oslo er oppført på bakgrunn av arkitektkonkurransen i 1968. Anlegget inneholdt opprinnelig arrest og bilverksted i tillegg til rene kontorfunksjoner.

>> Les mer

Situasjon

Politihusets betydelige bygningsmasse er beliggende mellom tradisjonell kvartalsbebyggelse og et åpent parkareal begrenset av kraftige teglstrukturer som Grønland kirke og Botsfengselet.

Anlegget har en karakter av letthet for ikke å virke dominerende i miljøet, og samtidig virke åpent for å framheve politiets utadvendte funksjon. Dette er løst ved å legge lave fløyer for arrest og bilverksted mot boligkvartalene i nord. En lang rett kontorblokk med den påbygde tiende etasjen ligger i midten, mens en sju-etasjers fløy har et knekket forløp mot parken i sør. Mellom fløyene oppstår et markert inngangsparti. 

Utforming

Mellom kontorfløyene dannes en sentralhall med høyde opptil 28 meter (ni etasjer), samtidig som det er gjort plass til ulike birom og saler av varierende størrelse mellom fløyene.

Bygningene er utført i plass-støpt betong. Hovedbyggets langfasader er utformet med vindusbånd og utvendige felt av trådglass, innrammet av polyesterlakkerte aluminiumprofiler. Utvendig er betongen ubehandlet og framstår som massive markeringer av gavler, gesimser og trappetårn.

Innvendige betongoverflater er malt. Øvrige innervegger er dels utført av malte lydblokker av leca, dels av plassbygde bindingsverksvegger. Sentralhallens golv er utført med overflate av terrasso i et spill av bånd med svart tilslag mot den ellers lyes overflaten. Nedforinger og konvektorkasser er av ekstrudert aluminium, utviklet spesielt for bygget.

Bakbygningene har en karakteristisk betongkonstruksjon med platedekke med variabel tykkelse.

Politihuset ble hedret med Anton Christian Houens Fonds diplom i 1983 og Betongtavlen i 1985.

Ombygging

Firmaet har prosjektert flere ombygginger av politihuset, blant annet en påbygd 10. etasje (1989), kriminalvakt for Grønland politistasjon i 1. etasje (1989) og operasjonssentral for politikammeret i 2. og 3.etasje (1996). Arrestfunksjonen ble i 2007 flyttet til et eget nybygg tilknyttet hovedbygningen.

 Av nyere ombygginger har LMR arkitektur prosjektert nye pass-skranker i sentralhallen (2009) og et internt kundemottak for politidistriktet i plan K3 (2012) og er konsultert ved behov for ombygginger og tilpasninger ved flere anledninger. Ombygging av del av sentralhallen og tilstøtende arealer for ny kriminalvakt samt tilpasninger i den gamle arrestbygningen pågår i 2014.    

Kulturminne

Politihusets høyblokk har vernestatus og er kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste. Grønlands park foran bygningen er en del av et større bevaringsområde med Botsparken og er kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

>> Lukk

Grønlandsleiret 44, Oslo
1975-78
Statens Bygge- og eiendomsdirektorat
Arkitektkonkurranse 1967, 2. premie. Omkonkurranse: 1968, 1. premie
48.030
260 mill. kr. inkl. mva