RÅDHUSANLEGG MO I RANA

Rådhusanlegget i Mo i Rana er oppført på bakgrunn av en åpen arkitektkonkurranse i 1964. Anlegget inneholder kommunens administrasjon, samfunnshus, kino, bibliotek samt et klokketårn. Kun første del av administrasjonsbygget er ferdigstilt. Samfunnshus og kino/teater er bygget som byggetrinn to og tre.

>> Les mer

Situasjon

Anlegget er gitt tyngde, klarhet og kraft ved sin oppbygging rundt et vertikalt komposisjonselement, kampanilen. Tre kvadratiske kontorblokker – 2, 5 og 3 etasjer – er gruppert omkring en sentral rådhusplass eller borggård som strekker seg over to plan. Til denne borggården ligger inngangene til de respektive byggene, mens byens hovedfotgjengeråre ledes over plassen.

Rådhuset

De kvadratiske kontorblokkene har mellomliggende tårn for heisinstallasjoner og toaletter. Den høye blokken har en åpen rådhushall med overlys i midten.

Utvendige brystninger og tårn samt innvendige konstruksjoner er utført av ubehandlet betong ned fem forskjellige forskalingstyper. Gulvene i Rådhushallen er rød teglflis, for øvrig bilinga parkett. Skillevegger er murt av Leca lydblokk i spesialformat. Dører og vinduer i lakkmalt tre.

Anlegget fikk nye vinduer og utvendig fasade (keramisk flis) ved ombygginger i 1983-84 og 1986-87.

Samfunnshus og kino/teater

Kommunens økonomi krevde at samfunnshus og kino/teater ble delt i to byggetrinn. De to delene utgjør en bygning som utgjør en vegg langs hovedaksen i rådhusanlegget. Det er felles inngang og vestibyler med ramper og trapper langs denne aksen, med de enkelte saler og møterom liggende bak. Det er varierende rom som for regionteater/riksteater, kino, ungdomsklubb/bridge og bingo.

Samfunnshuset er i plasstøpt, ubehandlet betong med innvendig isolert forblending av Leca. Fasaden på kinobygget er kledd med lyse keramiske fliser. For øvrig er overflater i samme stil, utvendig karakterisert ved rødlakkerte vindussprosser.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as

>> Lukk

Jernbaneveien, Mo
1967-69 (rådhus) 1972-73 (samfunnshus) 1978-70 (kino/teater)
Rana kommune
Arkitektkonkurranse 1964, 1. premie
5.490 m2 (rådhus) 1.850 m2 (kino/teater)
8,4 mill.kr (rådhus) 15,5 mill.kr (kino/teater)