ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE – NYBYGG OG OMBYGGING

Ås videregående skole har ca 1100 elever og er den største videregående skolen i Akershus. Skolen er for trang og har i dag flere provisorier. Prosjektet gjelder en utvidelse av fellesarealer, kontor / arbeidsplasser og undervisningsarealer, i tillegg til ombygginger i en rekke ulike romsoner.

>> Les mer

Situasjon

Nybygget er et sentralbygg for skolen som inneholder ledelse og administrasjon, læringssenter og auditorium. Bygget er frittliggende, plassert øst på skolens område nær buss- og biladkomst. Som en del av nybygget er det utviklet et nytt elevtorg. Bygningen er forbundet med de andre bygg med en innendørs gangforbindelse.

Plankonsept

Bygget er utformet svært kompakt som et prismatisk volum med knappe detaljer. Ved en markert innskjæring i spissen mot nordvest er det et luftig adkomst- og vestibyleområde åpent over to etasjer. Resepsjon / informasjon, læringssenter og auditorium ligger åpent og direkte henvendt mot inngangen. Auditoriet er utformet som en avrundet kjerne i murverk og utgjør byggets innvendige egenart. Undervisningsrom, kontorer etc omkranser kjernen mot den åpne vestibylen.

Konstruksjon og materialer

Bærekonstruksjon er i betong søyler, bjelker og dekkeelementer fundamentert på peler til fjell. Murkjernen har eksponert, svartbrun fasadetegl, og sentrale gulv og trapper har overflate av slipt betong og gummi. Innvendige vegger er tradisjonelle lettvegger med større glassfelter i stål / tre. Auditoriet har de fleste overflater i lakkert eik og amfi med 198 sitteplasser i ulike rødfarger.

Utvendig fremstår bygget som et trehus med ubehandlet panel i osp, markerte detaljer i beslag og aluminiumskledde vinduer.

Arkitekten har ledet prosjekteringsgruppen og vært ansvarlig for arkitektur, interiør og innredning.

>> Lukk

Gamle Hogstvetvei 9, Ås
2009-2010
Akershus fylkeskommune
Begrenset anbudskonkurranse m/konseptløsning, vinner
3.560 m2 nybygg, 1.440 m2 ombygging
ca 150 mill. kr. inkl. mva herav nybygg 107,1 mill.kr.