FREDRIK II VIDEREGÅENDE SKOLE, IDRETTSHALL OG ISHALL

Den nye videregående skolen sammen med idrettshall og Arena Fredrikstad skal skape attraktive møteplasser for læring, innovasjon og fysisk aktivitet og samtidig bidra til utviklingen av den nye bydelen på Værste i Fredrikstad

>> Les mer

Situasjon

Prosjektet er organisert som to forskjellige bygg med Fredrikstad Arena plassert øst på tomta og skolen og idrettshallen samlet organisert i et bygg i vest på tomta. Skolen har sin hovedretning langs den nye «Parkgaten» i syd, idrettshallen har hovedside mot den nye «Elvepromenaden» i nord og skolens rekreasjonsområder ligger mot Sagaparken i vest. Fellesarealer for skole, idrettshall og arena vender ut mot et felles torg og det er dermed lagt til rette for utstrakt sambruk av rom og funksjoner.

Utforming

Skolen og idrettshallen er bundet sammen rundt et felles rom over 5 etasjer. Fellesrommet er anleggets «hjerte» og bindeleddet mellom alle skolens funksjoner, dagsenteret og idrettens funksjoner samt anleggets ansikt utad. Skolen er organisert over fem plan rundt fellesrommet, mens idrettshallen er organisert over to plan med direkte tilknytning til fellessonene på plan 1 og 2. Hovedadkomst for både skole og idrettshall er plassert mot øst, i direkte tilknytning til felles adkomsttorg.

Undervisningsarealer og fellesarealer er foreslått som dekomponerte volumer i rødt tegl i kombinasjon med tre og glass rundt vinduer. Det store integrerte idrettshallvolumet er foreslått som et lett og transparent volum i tre med transparente plater og utenpåliggende vertikale trespiler.

Arenaen har fått en særpreget organisk form som avviker fra den klare kvartalsstrukturen i området. Bygget ligger som en øy i et åpent parkområde. Fasadene kles med lameller i Corten-stål med variert avstand og vridning. Til sammen gjør dette Fredrikstad Arena med tilhørende uterom til et markant landemerke og knutepunkt i området, både funksjonelt og visuelt.

Konstruksjon og materialbruk

Både ved bruk av materialer og uttrykk er det søkt å skape assosiasjoner til historien på Værste. Sagbruksindustrien representeres ved bruk av tre i synlige konstruksjoner både for skole, idrettshall og arena. Bruk av klassisk rødt tegl i fasader for skolen knytter anlegget opp mot de gamle industribyggene. Skipsindustrien representeres ved bruk av en elliptisk form på Arena Fredrikstad med fasader i stål.

Skoledelen skal oppfylle BREEAM kravene til Utdannings­bygg på nivå Excellent.

LMR har utviklet prosjektet i samarbeid med L2 arkitekter og Lille frøen as og har hatt hovedansvaret for idrettshallen. Prosjektet er konkurranseforslag og blir ikke gjennomført.

>> Lukk

Værste, Fredrikstad
2019
Fredrikstad kommune
L2 Arkitekter as, lille frøen as
Konkurranse
6500 + 15700 m2 BTA