HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE - TILBYGG OG OMBYGGING

I 1909 ble det vedtatt at den nye landbruksskolen på Romerike skulle ligge på tre gårder som i dag er kjent som Hvam videregående skole. Anlegget ble åpnet i 1911 med de første bygningene som er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Skolen ble utvidet i 1959 og 1967 etter tegninger av arkitektene Lund & Slaatto.

Våre bygninger er 4. byggetrinn, og supplerer anlegget med en ny teorifløy og et nytt kroppsøvingsbygg.

>> Les mer

Situasjon

Det nye undervisningsbygget er formet som fløyer som viderefører den gamle bebyggelsesstruksturen, men danner et nytt elevtorg foran nye fellesrom.

Kroppsøvingsbygningen er frittliggende og plassert i overgangen mot uthusbebyggelsen.

Som en del av prosjektet inngår også ombygging av en rekke arealer i eldre bebyggelse knyttet til rømningsforhold, garderobe-, toalett- og driftsforhold.

Utforming

Bygningen har en åpen og transparent struktur med rommelige fellesarealer som også benyttes til elevarbeider. Det inneholder generelle undervisningsrom og lærerarbeidsplasser samt bibliotek og naturfagrom. Bygningsvolumene er kubiske og knappe, tilpasset 1960-tallets arkitektur.

Kroppsøvingsbygget er grunnet sitt store volum plassert og formet som en del av aula og har i tillegg en underetasje med golfsimulatorer og driftsområde for greenkeeperutdanningen.

Konstruksjon og materialbruk

De nye bygningene har bærekonstruksjon i stål og hulldekker med limtre i aulaen. Teorifløyen har utvendig forblending med hvit teglstein, sortbeiset trepanel og sinkbeslag. Kroppsøvingsbygningen har utvendig rødmalt trepanel og sort tegltak. Innvendig er nøkterne overflater med tynnbelegg generelt og parkett i gymsal. Vegger har malte platekledninger og det er generelle systemhimlinger.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter for prosjektet både for forprosjekt og for totalentreprenør under byggingen.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

>> Lukk

Hvam
2003-04
Akershus fylkeskommune
3.235 m2 nybygg, 365 m2 ombygging
50 mill.kr eks.mva