TUSSELADDEN FRILUFTSBARNEHAGE

Tusseladden friluftsbarnehage er en foreldredrevet barnehage på Kvaløysletta i Tromsø kommune. Barnehagen har et hovedbygg sentralt på Kvaløysletta og har i tillegg to store naturlekeplasser i umiddelbar nærhet. Den ene av disse naturlekeplassene er Løkåsfjæra som ligger ca. 200 meter unna barnehagens hovedbygning. Her ønsket barnehagen et nytt aktivitetsbygg.

>> Les mer

Situasjon

Naturlekeplassen ligger helt nede i fjæra i naturskjønne omgivelser og har storslått utsikt utover Sandnessundet.

I et åpent område langs fjæra er det plassert tre lavvoer og flere mindre installasjoner for lek og opphold som er en del av barnehagedriften. Her er også et naust som benyttes som lager. En gressbakke mot nord er et fint og sammenhengende leke/ake-område. En liten skog gir svært god ly for vinden og er mye brukt til aktiviteter. På en hylle 4-5 meter over havet er det en bålplass der det tidligere har stått en lavvo. Dette området er lunt og fint og egner seg bra til opphold. Aktivitetsbygget er innpasset i terrenget i bakkant av dette.

Forbindelsen mellom barnehagens hovedbygg og aktivitetsbygget går langs en egen gangvei. Denne utgjør også adkomst fra hovedveien.

Plankonsept

Bygget er et krummet bygningsvolum med en stor og åpen inngangs- og aktivitetssone med store vinduer som gir utsikt til og kontakt med bålplassen, strandsonen og fjellene i sør.

Det store aktivitetsrommet domineres av en karakteristisk limtrekonstruksjon med takbjelker som strekker seg utover en overdekket uteplass. Hele sørveggen er i glass for å trekke det vakre landskapet inn i rommet. Rommet blir på den måten som en overdekket sone av naturlekeplassen. Glassveggen har både inngang til bygget (ved adkomstveien) og to andre dører som kan stå åpne på fine dager når det skal være god kontakt mellom inne og ute. Aktivitetsrommet inneholder en scene og et kjøkken. Dette er sentrum for barnehagens innendørs aktiviteter. I bakkant av bygningen er en lukket kjerne med birom som stillerom, garderober, toaletter, lager og teknisk rom.

Konstruksjon og materialer

Den bakre kjernen er en betongkonstruksjon som avstiver den åpne limtrekonstruksjonen i forkant av bygget. Vegger og tak for øvrig er av tre.  Taket forberedt for tekking med sedum.

Bygget har utvendig kledning av varmebehandlet furu, og tre er også benyttet som innvendig kledning. Både gulv og himling forsetter utenfor veggen mot sjøen som en overdekket, utvendig treplatting.

Interiøret er ellers preget av innslag av limegrønt og sjøblått, for å ta opp i seg sjøen og vegetasjonen som er de rådende naturelementene på tomta.

LMR ble engasjert av Tusseladden friluftsbarnehage som arkitekt og ansvarlig søker og samarbeidet med totalentreprenør Bjørn Bygg AS i utførelsesfase. LMR fulgte prosjektet gjennom alle prosjektfaser fra regulering til utførelse. 

>> Lukk

Eidvegen 80, 9100 Kvaløysletta, Tromsø
2016
Tusseladden friluftsbarnehage
ca. 300 m2