UiT ILP KONKURRANSE

 Universitetet i Tromsø skal ha en ny bygning for lærerutdanningen på sin campus i Breivika. Bygget skal inneholde undervisningsrom og kontorer og utvikles i en totalentreprise.

>> Les mer

Situasjon

Realfagparsellen på Universitetscampus får med dette nybygget sitt naturlige, siste innfill. Nybygget avslutter parsellens kvartal mellom Hansine Hansens veg i øst og Universitetsvegen i vest. Nybygget integrerer også «Farmasiaksen» som en langsgående fotgjengerforbindelse mellom Teknologibygget og Fiskerihøgskolen.

 

Plankonsept

Plantegningene viser rommenes plassering og prosjektets helhetlige funksjonelle løsning. Alle rom er vist og merket med funksjon og areal. Tegninger og IFC‐modell viser sammenheng mellom funksjonene både internt og mot øvrige campus.

Nybygget er et bygningsvolum som er stramt og styrker Universitetsvegen som det sentrale gateløpet på Campus. Det trapper seg ned og har en mer uregelmessig form mot de lavere bygningene i nord (Farmasibygget) og vest (Nofima). Bygget er komponert som et volum med glatte ytterflater. Flatene har presise utskjæringer med enkeltstående «hull» for vinduer. Bruk av ulik struktur i veggflatene skaper liv og skygger som en forfinet detaljering. Dette gir et uttrykk som er lettere enn nabobyggenes massive teglfasader, og som har en god dialog med de eksisterende platekledde bygningene. Komposisjonen gir et arkitektonisk uttrykk som skaper et selvstendig bygg med egenart og som passer godt inn blant de eksisterende universitetsbyggene på campus.

De store fellesrommene og de rom som skal benyttes til forestillinger etc med eksterne besøkende er plassert på bakkeplan. De generelle undervisningsrommene er fordelt jevnt i undervisningsetasjene, mens naturfagrom og spesialrom for yrkesfag har lengst avstand til inngangen. Øverst ligger to kontoretasjer. Dette gir god nærkontakt mellom de ansatte. Avhengig av intern bruk av kontorarealene kan masterstudentene enkelt integreres med de fast ansatte etter behov.

 

Konstruksjon og materialer

Nybygget benytter generelt materialer som er solide og tilpasset forventet bruk, som krever lite vedlikehold og som er valgt også ut fra sine miljøegenskaper. Hovedkonstruksjonen er prefabrikkert stål og betong hulldekker i varierende tykkelse tilpasset spennvidder. De store utkraginger løses med fagverk i tverrvegger. Fasaden er en platekledning i rødbrun farge som skal megle mellom nabobyggenes røde og gråhvite tegl og de mørke bruke/ brunlilla fasadeplatene som er brukt ellers på campus. Bruk av kontrastfarger ved inngangene er gode markeringer som gir synlighet og er en del av den universelle utformingen.

LMR har vært ideutvikler og arkitekt for totalentreprenør med løsningsforslag i tilbudskonkurranse. Prosjektet er ikke gjennomført.

 

 

>> Lukk

Breivika, Tromsø
2016
Statsbygg
Konkurranse - UiT ILP
8 300 m2 BRA