UNIVERSITETET I TROMSØ - TEORIFAGBYGGET

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

 

Teorifagbygget er 6. byggetrinn på Universitetet i Tromsø sin campus i Breivika nord for Tromsø sentrum. Bygget inneholder generelle kontorer og undervisningsrom samt en rekke spesialfunksjoner som hovedkantine, konferansesenter, avdelingsbibliotek med læringssenter og rettssal.

Situasjon

Universitetets planområde er delt opp i parseller med friområder og byggeområder. Teorifagbygget er en del av humanioraparsellen med nær tilknytning til hovedgården, Universitetsbiblioteket og sentralplassen «Labyrinten».

Utforming

Teorifagbygget er delt opp i syv ulike bygninger. Hver enkelt bygning er individuelt utformet og forholder seg til skalaen i bygningsmassen på campus.

Sentralt i anlegget går en vandrehall som binder bygningene sammen med eksisterende bygninger både over og under bakken.

Et eget samisk kulturhus er formet som en særegen paviljong i nærheten av en eksisterende gamme.

Konstruksjon og materialbruk

Materialer og detaljering er valgt for å videreføre en klar holdning av robuste bygg med enkelt og raffinert uttrykk. Bærende konstruksjoner er en kombinasjon av plassbygget og prefabrikkert betong og stål. Yttervegger er forblendet med tegl og har store partier i glass og kobber. Innvendig er fellesrom og spesialrom rikt detaljert med kledninger i tre og glass.

Kulturhuset Árdna er bygget som en rundtømmerkonstruksjon. Denne er formet og detaljert av ulike materialer med inspirasjon fra samisk byggetradisjon. Paviljongen er håndbygget av samiske håndverkere.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter og interiørarkitekter. Designprosessen har skjedd i nært samarbeid med Universitetets brukergruppe.

>> Lukk

Breivika, Tromsø
2000-03
Statsbygg
1987 1. premie i invitert arkitektkonkurranse
38.000 m2
816,2 mill.kr inkl.mva