UNIVERSITETET I TROMSØ - TEORIFAGBYGGET

Teorifagbygget er 6. byggetrinn på Universitetet i Tromsø sin campus i Breivika nord for Tromsø sentrum. Bygget inneholder generelle kontorer og undervisningsrom samt en rekke spesialfunksjoner som hovedkantine, konferansesenter, avdelingsbibliotek med læringssenter og rettssal.

>> Les mer

Situasjon

Universitetets planområde er delt opp i parseller med friområder og byggeområder. Teorifagbygget er en del av humanioraparsellen med nær tilknytning til hovedgården, Universitetsbiblioteket og sentralplassen «Labyrinten».

Utforming

Teorifagbygget er delt opp i syv ulike bygninger. Hver enkelt bygning er individuelt utformet og forholder seg til skalaen i bygningsmassen på campus.

Sentralt i anlegget går en vandrehall som binder bygningene sammen med eksisterende bygninger både over og under bakken.

Et eget samisk kulturhus er formet som en særegen paviljong i nærheten av en eksisterende gamme.

Konstruksjon og materialbruk

Materialer og detaljering er valgt for å videreføre en klar holdning av robuste bygg med enkelt og raffinert uttrykk. Bærende konstruksjoner er en kombinasjon av plassbygget og prefabrikkert betong og stål. Yttervegger er forblendet med tegl og har store partier i glass og kobber. Innvendig er fellesrom og spesialrom rikt detaljert med kledninger i tre og glass.

Kulturhuset Árdna er bygget som en rundtømmerkonstruksjon. Denne er formet og detaljert av ulike materialer med inspirasjon fra samisk byggetradisjon. Paviljongen er håndbygget av samiske håndverkere.

Designmanual

En enkel designmanual beskriver vår intensjon: Lyse interiører, tidløst men tidsriktig, robust, kostnadsvennlig, fleksibelt og helhetlig. Bruk av bjørk som treinnslag med svarte detaljer i kontorinnredning. Fargeinnslag for øvrig hovedsakelig i møbelstoff og gardiner. Designmanualen forutsetter et enhetlig uttrykk i alle bygg. For at hvert bygg skal få sin identitet innenfor denne rammen, er det valgt at fargeholdningen skal uttrykke forskjellene. Hvert hus har sin hovedfarge. Kombinasjoner av farger var inspirert av malerier av Emil Nolde.

Gardiner

Det er brukt tekstilpaneler for å supplere utvendige persienner. Hvert hus har med dette et visst antall kombinasjonsmuligheter av tekstiler. Panelene uttrykker husets fargeidentitet også i fasadene.

Møbler

Møblene er valgt ut fra en enkel og klassisk designprofil, med innslag av skulpturelle elementer. Hvert rom er ivaretatt ut fra ønske om hvordan rommet skal brukes eller oppleves. Møblene bidrar til inndeling av soner i store arealer, og å understreke viktige retninger og ganglinjer. Det er lagt vekt på å oppnå en god farge- og produktsammensetning.

Spesialdesign

Arkitekten har spesialdesignet følgende møbler: Barbenker / sittebenker og bord (i kantiner), vitneboks og sidebord (i rettssal), studieplasser (lesesaler og bibliotek), sitte / liggemøbel (sentralhall) og skranker (ekspedisjoner).

Biblioteksinnredningen inkl. veiledningsplasser, reoler, vogner og spesialbord er utviklet av arkitekt.

Skilt

En del av interiørprosjektet er en skiltmanual som omfatter skilt i alle nivåer fra oversiktsmarkeringer til skilt i den enkelte etasje og det enkelte rom. Manualen er basert på universitetets tidligere erfaring med farger og skrift. Alle skilt har konsekvent samme tekst på nynorsk og samisk.

Arkitektfirmaet har vært arkitekter og interiørarkitekter. Designprosessen har skjedd i nært samarbeid med Universitetets brukergruppe.

Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S. i tiden før firmaet endret navn til LMR arkitektur as.

>> Lukk

Breivika, Tromsø
2000-03
Statsbygg
1987 1. premie i invitert arkitektkonkurranse
38.000 m2
816,2 mill.kr inkl.mva