title

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har gitt oss i oppdrag å prosjektere 82 nye familieboliger i Kringsjå studentby. Det er første gang på over 30 år det utvikles familieboliger spesielt for studenter. De nye tre-roms leilighetene plasseres nær barnehagene sørvest i studentbyene. 

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Husene bygges av massivtre og det anvendes miljøvennlige materialer både utvendig og innvendig. Overvann fra tomta og omkringliggende områder håndteres lokalt i regnbed og fordrøyningsbasseng. Prosjektet får tilskudd fra Enova for å måle energiproduksjon av solcellepaneler i forskjellige oppsett på tak og fasade.