Vår kjære kollega Jan Arnfinn har i dag sin siste dag hos oss, når han nå går inn i pensjonstilværelsen. Han har jobbet i Telje-Torp-Aasen og LMR arkitektur i 39 år! Jan Arnfinn har vært en viktig del av firmaet, og har vært partner siden 1996. Han er en høyt respektert og verdsatt kollega, som vi virkelig kommer til å savne. Vi ønsker Jan Arnfinn lykke til i neste livsfase!

Vi ønsker å hedre vår gode kollega med noen tilbakeblitt på de viktigste prosjektene han har jobbet med gjennom en lang og flott arkitekturkarriere!

Universitetsbiblioteket i Oslo, UB / Georg Sverdrups hus (1996-99)

Kristian Augusts gate 7B (1989-90)

Universitetet i Tromsø – Teorifagbygget (2000-03)

Hvam videregående skole – Tilbygg og ombygging (2003-4)