LMR arkitektur har ferdigstilt tilbudsgrunnlag for nytt Instrumentlaboratorie (I-lab) i Kjemibygget på Blindern ved Universitetet i Oslo. 

I-lab arbeider med, og utvikler måleinstrumenter for den eksperimentelle forskningen ved UiO. Målet for nye I-lab er å være «Nord-Europas råeste verksted for eksperimentell forskning». Prosjektet omfatter også etablering av nytt glassblåserverksted som erstatning for dagens glassblåserverksted. Verkstedet produserer reagensrør, instrumentdeler mm. til forskning.

Kjemibygget ble oppført i 1968. Bygget er oppført på gul liste og har verneklasse 2. Prosjektet omfatter en fasadeendring med innsetting av nye vinduer med dagens krav med tilsvarende utseende som eksisterende, samt innsetting av nye dører i fasaden. Det implementeres nytt ventilasjonsanlegg med nye ventilasjonstårn og innkassinger på tak tilpasset verneverdier. Prosjektet omfatter også en større ombygging av taket over lokalene. Taket benyttes som en felles plass/hage, men har store lekkasjer og vannskader. Taket skal tettes med ny membran og ny isolasjon, og skal få nye overflater med plasser for opphold og ulik vegetasjon.

For å lese mer om prosjektet, klikk her.

Foto: Tove Lauluten