Ved skolestart i dag tas de nye lokalene til Oslo Samiske skole i bruk. Her kan elever i Osloskolen lære mer om samisk språk og kultur.

LMR arkitektur har laget en egen samisk profil for lokalene, der det skal undervises i samisk språk, kultur, tradisjoner og håndverk.

Oslo ligger i sørsamisk språkområde, så all skilting er på sørsamisk i tillegg til lulesamisk, nordsamisk og norsk. De ulike rommene er profilert med utgangspunkt i begreper fra Sapmi som voene (sjø/kyst), guevtele (vidde) og staare (by) m.fl.