title

Boligprosjektet «Parken Fjellhamar» har kommet i salgsfasen: https://parkenfjellhamar.no/

Bygningen inneholder boliger av varierte størrelser, seks townhouses samt utleiearealer på bakkeplan. I prosjekteringen ble det lagt stor vekt på gode utearealer og tilknytningen til Kirkeparken. Utformingen er inspirert av sydlandske landsbyer: volumene er brutt opp og blir kledt med teglstein av ulike varme nyanser.